Demiryolu Taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığında sağlıklı, güvenli ve ekonomik çözümler EF Logica’da.

Uluslararası Demiryolu taşımacılığı, firmalara ağır ve hacimli yüklerin taşınması noktasında çok yüksek maliyetlere katlanılmadan hizmet alınmasını sağlayan bir taşımacılık sistemidir.

Gelişmiş batı dünyasının temel taşıma modellerinden en önemlisi olan demiryolu taşımacılığı, güvenilir olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata riskinin asgariye indirilmesi, rekabetçi maliyetler oluşturulabilmesi, güzergah üzerindeki avantajlar ve çevre dostu bir çözüm oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma modelidir.

Ulaşımda kara yollarının kötü hava koşullarında içine düştüğü durum göz önüne alındığında sadece belirli yüklerin değil, tüm yüklerin taşınması için demir yolları daha elverişli hâle gelmektedir.

Demiryolu taşımacılığı, karayolu trafik yükünü hafifletir. Genelde diğer taşıma alternatiflerinin aksine uzun dönem sabit fiyat garantisi vardır. Uluslararası geçişlerde karayolunda geçiş sınırlamaları bulunurken transit ülkelerin tercih ettiği bir taşıma türü olmasından dolay geçiş üstünlüğü verilmektedir.

Transit süreleri karayoluna göre biraz daha fazla olmasına rağmen sefer süreleri sabit durumdadır. Ağır tonajlı ve havaleli yükler için en uygun taşıma türüdür.

EF Logica olarak demiryolu taşımacılığında da uzman ekibimiz ile malın cinsine göre açık veya kapalı vagonlar tercih ederek, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Iran, Suriye, Pakistan, Türki Cumhuriyetler ve Rusya güzergâhlarından aktarmalı veya aktarmasız vagon ve konteyner servis hizmeti sunmaktayız.